Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

(Không áp dụng cho hàng SALE)

LOẠI

THỜI HẠN BẢO HÀNH

PHÍ SHIP

Logo CLB ngực

Nhà tài trợ bụng

Nhà tài trợ tay

Tháng đầu tiên.

Shop chịu 1 chiều ship.

Khách 1 chiều ship.

Tháng thứ 2 trở đi.

(trọn đời)

Khách trả ship 2 chiều.

 

Tên số in xịn/ in decal

 

Tháng đầu tiên.

Shop chịu 1 chiều ship.

Khách 1 chiều ship.

Tháng thứ 2 đến tháng thứ 12.

(12 tháng)

Khách trả ship 2 chiều.

Giày F1/SF

Dán keo trọn đời sản phẩm.

Bảo hành đế, quai 30 ngày.

Khách trả ship 2 chiều.

Giày Pan Thái

Dán keo trọn đời sản phẩm.

Bảo hành đế, quai 60 ngày.