Ý - Serie A

-37%
 Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1 Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1

Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1

120,000₫ 190,000₫

-20%
 Áo AC Milan đỏ đen sân nhà 19/20 SF Áo AC Milan đỏ đen sân nhà 19/20 SF
-50%
 Áo AS Roma đỏ sân nhà 18/19 SF Áo AS Roma đỏ sân nhà 18/19 SF
-20%
 Áo AS Roma đỏ sân nhà 19/20 SF Áo AS Roma đỏ sân nhà 19/20 SF
-20%
 Áo AS Roma trắng sân khách 19/20 SF Áo AS Roma trắng sân khách 19/20 SF
-50%
 Áo AS Roma vàng sân khách 18/19 SF Áo AS Roma vàng sân khách 18/19 SF
-20%
 Áo AS Roma xanh 3rd 19/20 SF Áo AS Roma xanh 3rd 19/20 SF

Áo AS Roma xanh 3rd 19/20 SF

232,000₫ 290,000₫

-20%
 Áo Inter Milan đen 3rd 19/20 SF Áo Inter Milan đen 3rd 19/20 SF
-20%
 Áo Inter Milan xanh sân khách 19/20 SF Áo Inter Milan xanh sân khách 19/20 SF
-37%
 Áo Juventus Palace trắng 19/20 F1 Áo Juventus Palace trắng 19/20 F1
-20%
 Áo Juventus trắng đen sân nhà 19/20 SF Áo Juventus trắng đen sân nhà 19/20 SF
-20%
 Áo Juventus trắng sân khách 19/20 SF Áo Juventus trắng sân khách 19/20 SF
-20%
 Áo Juventus xanh 3rd 19/20 SF Áo Juventus xanh 3rd 19/20 SF

Áo Juventus xanh 3rd 19/20 SF

160,000₫ 200,000₫

-20%
 Áo Napoli xanh sân nhà 19/20 SF Áo Napoli xanh sân nhà 19/20 SF