Ý - Serie A

-21%
 Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1 Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1

Áo AC Milan đen 3rd 19/20 F1

150,000₫ 190,000₫

 Áo AC Milan đỏ đen sân nhà 19/20 SF Áo AC Milan đỏ đen sân nhà 19/20 SF
-21%
 Áo AC Milan trắng sân khách 19/20 F1 Áo AC Milan trắng sân khách 19/20 F1
 Áo AS Roma đỏ sân nhà 19/20 SF Áo AS Roma đỏ sân nhà 19/20 SF
 Áo AS Roma trắng sân khách 19/20 SF Áo AS Roma trắng sân khách 19/20 SF
 Áo Inter Milan sân khách 19/20 SF Áo Inter Milan sân khách 19/20 SF
-21%
 Áo Juventus Palace trắng 19/20 F1 Áo Juventus Palace trắng 19/20 F1
 Áo Juventus trắng đen sân nhà 19/20 SF Áo Juventus trắng đen sân nhà 19/20 SF
 Áo Juventus trắng sân khách 19/20 SF Áo Juventus trắng sân khách 19/20 SF
 Áo Juventus xanh 3rd 19/20 SF Áo Juventus xanh 3rd 19/20 SF
 Áo Napoli xanh sân nhà 19/20 SF Áo Napoli xanh sân nhà 19/20 SF