Phụ kiện

 Banh Futsal AKpro AF5000 đỏ/cam chính hãng  Banh Futsal AKpro AF5000 đỏ/cam chính hãng
 Vớ chống trượt RX xanh bích  Vớ chống trượt RX xanh bích
 Vớ chống trượt RX xanh dạ quang  Vớ chống trượt RX xanh dạ quang
 Vớ chống trượt RX trắng  Vớ chống trượt RX trắng
 Vớ chống trượt RX đen  Vớ chống trượt RX đen
 Vớ chống trượt RX cam  Vớ chống trượt RX cam
 Vớ chống trượt Fox xanh dạ quang  Vớ chống trượt Fox xanh dạ quang
 Vớ chống trượt Fox đen  Vớ chống trượt Fox đen
 Vớ chống trượt Fox trắng  Vớ chống trượt Fox trắng
 Vớ chống trượt Fox cam  Vớ chống trượt Fox cam