Áo câu lạc bộ Ngoại hạng Anh - Premier League

 Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF -  Player Issue  Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF -  Player Issue
 Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Everton xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo Everton xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue
 Áo Chelsea xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo Chelsea xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue
 Áo Arsenal Đỏ sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo Arsenal Đỏ sân nhà 20/21 SF - Player Issue
-50%
 Áo Manchester City vàng hồng 3rd 19/20 F1  Áo Manchester City vàng hồng 3rd 19/20 F1