Giày Futsal đế bằng

 Giày Nike Lunar Gato II IC xanh/đen F1  Giày Nike Lunar Gato II IC xanh/đen F1