Giày cỏ nhân tạo Nike

 Giày Nike Mercurial Mbappe TF trắng xanh F1  Giày Nike Mercurial Mbappe TF trắng xanh F1
 Giày Nike Mercurial 13 Superfly 360 xám vàng SF  Giày Nike Mercurial 13 Superfly 360 xám vàng SF
 Giày Nike TiempoX Legend 7 Pro TF xám vàng F1  Giày Nike TiempoX Legend 7 Pro TF xám vàng F1
 Giày Nike MagistaX Finale II TF cam F1  Giày Nike MagistaX Finale II TF cam F1
 Giày Nike MagistaX Finale II TF đen F1  Giày Nike MagistaX Finale II TF đen F1
 Giày Nike Mercurial Vapor 13 TF đen/cam F1  Giày Nike Mercurial Vapor 13 TF đen/cam F1
 Giày Nike Zoom Phantom X TF đen F1  Giày Nike Zoom Phantom X TF đen F1