Đức - Bundesliga

 Áo Bayern đỏ sân nhà 19/20 SF  Áo Bayern đỏ sân nhà 19/20 SF
 Áo Bayern xanh 3rd 19/20 SF  Áo Bayern xanh 3rd 19/20 SF
-21%
 Áo Dortmund đen sân khách 19/20 F1  Áo Dortmund đen sân khách 19/20 F1
 Áo Dortmund vàng sân nhà 19/20 SF  Áo Dortmund vàng sân nhà 19/20 SF