Đội tuyển quốc gia

 Áo Đức trắng sân nhà Euro 2020 SF  Áo Đức trắng sân nhà Euro 2020 SF
 Áo Italia trắng sân khách Euro 2020 SF  Áo Italia trắng sân khách Euro 2020 SF
 Áo Italia xanh 3rd Euro 2020 SF  Áo Italia xanh 3rd Euro 2020 SF
 Áo Nhật xanh sân nhà 2019/20 SF  Áo Nhật xanh sân nhà 2019/20 SF
 Áo Tây Ban Nha đỏ sân nhà Euro 2020 SF  Áo Tây Ban Nha đỏ sân nhà Euro 2020 SF