Áo các câu lạc bộ khác

 Áo Ajax xanh sân khách 20/21 SF - Player Issue  Áo Ajax xanh sân khách 20/21 SF - Player Issue
 Áo LA FC Đen sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo LA FC Đen sân nhà 20/21 SF - Player Issue
-50%
 Áo Galatasaray sân nhà 19/20 SF  Áo Galatasaray sân nhà 19/20 SF
-50%
 Áo Ajax đỏ sân nhà 19/20 SF  Áo Ajax đỏ sân nhà 19/20 SF