Áo bóng đá Thái Lan

 Áo Mexico đen sân nhà 2021/22 SF - Player Issue  Áo Mexico đen sân nhà 2021/22 SF - Player Issue
 Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF -  Player Issue  Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF -  Player Issue
 Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Bayern Munich đen 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Bayern Munich đen 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Real Madrid đen 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Real Madrid đen 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue