Áo bóng đá Thái Lan

 Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF - Player Issue Áo Tottenham vàng 3rd 2020/21 SF - Player Issue
 Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue Áo Chelsea hồng 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Bayern Munich đen 3rd 20/21 SF - Player Issue Áo Bayern Munich đen 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Real Madrid đen 3rd 20/21 SF - Player Issue Áo Real Madrid đen 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue Áo Arsenal xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Everton xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue Áo Everton xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue
 Áo AC Milan xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue Áo AC Milan xanh 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Liverpool đen 3rd 2020/21 SF - Player Issue Áo Liverpool đen 3rd 2020/21 SF - Player Issue