Áo bóng đá Thái Lan

 Áo Real hồng sân khách 20/21 SF - Player Issue  Áo Real hồng sân khách 20/21 SF - Player Issue
 Áo Real trắng sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo Real trắng sân nhà 20/21 SF - Player Issue
 Áo Chelsea xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue  Áo Chelsea xanh sân nhà 20/21 SF - Player Issue
 Áo Barcelona hồng 3rd 2020/21 SF - Player Issue  Áo Barcelona hồng 3rd 2020/21 SF - Player Issue
 Áo Juventus cam camo 3rd 20/21 SF - Player Issue  Áo Juventus cam camo 3rd 20/21 SF - Player Issue
 Áo Ajax xanh sân khách 20/21 SF - Player Issue  Áo Ajax xanh sân khách 20/21 SF - Player Issue